Hoe het toepassen en delen van data de transportwereld verandert

Het toepassen en delen van data is een interessant onderwerp. Het biedt veel kansen voor de logistiek. We zien bij onze klanten, leveranciers en in de markt dat data – en vooral het gebruik, de betrouwbaarheid en de tijdigheid daarvan – cruciaal is om tot betere oplossingen te komen voor de hele uitdagende supply chain. Tegelijkertijd is het iets waarmee we worstelen in de logistieke sector. Zijn we eigenlijk niet veel te bekrompen om die data allemaal voor onszelf te houden? Moeten we daar niet veel transparanter in zijn? Als we dat als sector, samen met onze klanten, beter toepassen kunnen we daar namelijk al onze doelstellingen mee realiseren. 

Data inzetten om betere beslissingen te nemen 
In de logistiek heb je iedere dag honderden uitdagingen en problemen waar je een besluit over moet nemen. Van strategisch (zoals het plaatsen van een warehouse) tot operationeel (transporteer je met bijvoorbeeld een truck of trein). Hier is al heel veel data van beschikbaar en je kunt dit inzetten om betere beslissingen te nemen. Het proces moet betrouwbaar en tijdig zijn. Hier liggen kansen en is nog een hoop te winnen.  

Is de logistieke branche al klaar voor het delen van data? 
Als logistieke sector zijn we allemaal nog te veel intern gericht. Men heeft data nodig om de eigen processen in te richten. In waarschijnlijk een ERP-systeem heb je een dossier, waarin je het proces bij houdt en waarin je factureert. Er is echter een transitie gaande, want de focus verschuift steeds meer naar het delen van data in de keten. In het kader van ketensamenwerking is dit erg belangrijk. Gelukkig zie je steeds meer initiatieven ontstaan, bijvoorbeeld van een Portbase. Als een soort van intermediair is het veilig en betrouwbaar om dat te doen en kun je dat toepassen om vertrouwen te wekken bij verschillende partijen.  

Uiteindelijk delen we data niet alleen voor onszelf en voor ons interne proces, maar wordt de sector daar ook beter van. Het kan namelijk een belangrijk middel zijn om de krapte en verstoringen in de supply chain te verbeteren. Belangrijk dus dat we dat met elkaar delen, zodat we ook de betrouwbaarheid en uitdagingen hiervan kunnen verbeteren. Gaat dit niet ten koste van ons competitief voordeel? Misschien wel, maar wij hebben dezelfde uitdagingen als concullega’s. Data delen is wat ons betreft de oplossing en daar is nog een hele weg te gaan. 

Data omzetten naar bruikbare informatie 
Even een stapje terug in de tijd. De eerste container kwam aan in Rotterdam in 1966. Die container staat voor ons symbool voor schaalvergroting en globalisering. Hierna werd namelijk steeds meer op deze manier vervoert. Hiervoor had je volle zalen met typistes die alle papieren moesten verwerken. Toen de computer als oplossing kwam, werd al deze informatie voortaan door computers verwerkt. Als je nu kijkt naar de traditionele systemen zijn ze nog op dezelfde manier ingericht: er komt een order binnen, die wordt verwerkt, de order gaat op een vrachtwagen naar de eindbestemming en deze moet gefactureerd worden. Dat proces is niet per se gericht op het efficiënter inrichten van een keten, maar puur op dat bijvoorbeeld een container vervoert moet worden of een pallet die in het magazijn opgeslagen moet worden. We willen supply chain uitdagingen, congesties in havens en de enorme vraag die sinds de coronapandemie is ontstaan juist efficiënter verwerken. Daarvoor is heel veel informatie nodig. We gaan deze data op een andere manier gebruiken en niet per se in chronologische volgorde.  

Een voorbeeld: Een container wordt getransporteerd per zeeschip. De klant heeft niet direct de IMO-klasse van het schip nodig, maar die informatie wil je wel opslaan om bijvoorbeeld de CO2-uitstoot uit te rekenen. Met deze data wordt nog te weinig rekening mee gehouden als systemen ingericht worden. We moeten vooral niet onderschatten wat dat betekent. Op gebied van techniek en veiligheid is dit een enorme uitdaging. Ook is het een hele taak om de mindset van werknemers in de branche te laten veranderen, van: dossiers afwerken in chronologische volgorde, naar: we gebruiken data om kwaliteit en betrouwbaarheid te vergroten. Dat maakt het tegelijkertijd ook leuk en uitdagend.  

Data vs. duurzaamheid 
De jonge talenten zullen hierdoor erg geïnspireerd zijn. Zij kijken naar deze informatie om betere besluiten te kunnen nemen en om bijvoorbeeld op duurzaamheidsvlak stappen te maken. Zeker nu veel bedrijven duurzamer worden en/of willen werken. Het wordt ook voor consumenten een steeds belangrijk thema. Kan een klant, of een klant van een klant, die echt duurzaam is, de logistieke keten zo laten inrichten op de meest duurzame manier? En heeft hij daarvoor alle benodigde informatie? In het huidige klimaat is dat waarschijnlijk nog onvoldoende.   

Dat geeft een bepaalde push aan de sector om niet alleen aan de voorkant duurzaamheid te realiseren, maar verder te kijken hoe we bijvoorbeeld de beladingsgraad van een schip, container, trein of welke modaliteit dan ook, goed kunnen benutten. Hier liggen enorme kansen voor de sector en alle afgeleide producten, want de consument wil vaak niet alleen weten dat de vrachtwagen op waterstof of elektrisch rijdt, maar ook waar het katoen vandaan komt en hoe het in China of Bangadesh komt. Dat kunnen wij alleen maar onderschrijven en daar moeten we op blijven investeren. Alleen zo bereik je volledige transparantie.  

Wat betekent dat voor Seacon?  
We onderkennen het thema data en hebben het opgenomen in onze strategie. De komende jaren gaan we meer investeren, onze systemen en processen hierop inrichten en ons team verder trainen. Voor ons betekent deze kentering dat we de ketensamenwerking nog verder versterken. Ook voor onze klanten, en de klant van de klant, zijn er oplossingen mogelijk op logistieke uitdagingen waar ze zelf nog niet aan gedacht hebben. Met alle informatie die je hebt als ketenregisseur weet je je ketenpartners dan echt goed te vinden en kun je ketens sterker maken. Voor ons betekent dat met onze klanten en onze vervoerders samenwerken om te kijken waar we data kunnen delen. Wij doen dit voor ons, voor onze klanten én voor de sector.  

Veiligheid  
Een belangrijk thema wat nog niet genoemd is is veiligheid. Dat geldt vooral tijdens het delen van data, maar ook zeker voor de beveiliging eromheen. Het is een belangrijk onderwerp binnen Seacon Logistics, want het gaat over gevoelige informatie van ons bedrijf en van anderen, waar heel zorgvuldig mee omgegaan dient te worden. Dat gaat verder dan een firewall. Het draait ook over kunnen toepassen, over investeren en de juiste partners. Soms wil een partij wel data delen, maar kan dat bijvoorbeeld niet door technologische redenen. Als er belemmeringen zijn is Seacon een partner om met die klanten mee te denken om tot oplossingen te komen.  

Kort gezegd, het schip vaart, remt niet meer af en we loodsen het de komende tijd een veilige haven in. Het toepassen en delen van data is een continu proces. Laten we in de keten als partners samenwerken en verkennen hoe we elkaar daarin kunnen helpen en versterken.  

23 juni 2022

Recente blogs

Blijf op de hoogte

Volg ons op onze socialmediakanalen en blijf op de hoogte van onze logistieke ontwikkelingen! We delen verhalen over onze logistieke uitdagingen, slimme oplossingen en over het werken bij dé logistieke ketenregisseur. Zien we u daar?